Universal Analytics

  • Businessวิธีตั้งค่า Google Analytics: บทสรุปในปี 2021

    วิธีตั้งค่า Google Analytics: บทสรุปในปี 2021

    Google Analytics เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ที่ต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำให้ลูกค้าของเราทุกคนตั้งค่า Google Analytics บนเว็บไซต์ของพวกเขา เพื่อช่วยให้คุณทำเช่นเดียวกันนี้ได้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีตั้งค่า Google Analytics บนเว็บไซต์ใดๆ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มใช้ข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับธุรกิจของคุณ หากคุณไม่คุ้นเคยกับ Google Analytics คุณสามารถดูบทนำสู่ Google Analytics ได้…

    Đọc thêm »
Back to top button