link removal

  • Marketingคู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับเครื่องมือปฏิเสธของ Google

    คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับเครื่องมือปฏิเสธของ Google

    Google มีชุดเครื่องมือภายใน Search Console ที่ช่วยให้ SEO จัดการวิธีที่ Google ดูและโต้ตอบกับเว็บไซต์ของตน เครื่องมือที่มีประโยชน์และมีข้อโต้แย้งมากที่สุดตัวหนึ่งที่มอบให้กับผู้ใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือเครื่องมือปฏิเสธของ Google Disavow Tool เป็นหัวข้อที่มีการอภิปรายกันมากตั้งแต่เปิดตัวใน 16 โดยมีการโต้วาทีในหัวข้อนี้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ เครื่องมือปฏิเสธคืออะไร? เครื่องมือปฏิเสธช่วยให้เว็บมาสเตอร์แจ้ง Google ว่าลิงก์ขาเข้าควรลดราคาโดย…

    Đọc thêm »
Back to top button