Genpact

 • Data scienceGenpact เปิดตัว Radio Analytics Engine เพื่อเร่งประสิทธิภาพการแข่งขันของ Envision Virgin Racing

  Genpact เปิดตัว Radio Analytics Engine เพื่อเร่งประสิทธิภาพการแข่งขันของ Envision Virgin Racing

  เครื่องมือวิเคราะห์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนการสื่อสารทางวิทยุระหว่างคนขับและวิศวกรให้เป็นข้อมูลเชิงลึก นิวเดลี กันยายน 12, 2021 – ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Envision Virgin Racing บริษัท Genpact (NYSE: G) ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการระดับมืออาชีพระดับโลกที่มุ่งเน้นการนำเสนอการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล วันนี้ได้เปิดเผยนวัตกรรมล่าสุดในการนำข่าวกรองด้านการแข่งขันที่สำคัญมาสู่ ทีมฟอร์มูล่าอี ด้วยการใช้การวิเคราะห์ทางดิจิทัลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ Radio Analytics…

  Đọc thêm »
 • Data scienceGenpact เปิดตัว Radio Analytics Engine เพื่อเร่งประสิทธิภาพการแข่งขันของ Envision Virgin Racing

  Genpact เปิดตัว Radio Analytics Engine เพื่อเร่งประสิทธิภาพการแข่งขันของ Envision Virgin Racing

  เครื่องมือวิเคราะห์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนการสื่อสารทางวิทยุระหว่างคนขับและวิศวกรให้เป็นข้อมูลเชิงลึก นิวเดลี กันยายน 12, 2021 – ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Envision Virgin Racing บริษัท Genpact (NYSE: G) ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการระดับมืออาชีพระดับโลกที่มุ่งเน้นการนำเสนอการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล วันนี้ได้เปิดเผยนวัตกรรมล่าสุดในการนำข่าวกรองด้านการแข่งขันที่สำคัญมาสู่ ทีมฟอร์มูล่าอี ด้วยการใช้การวิเคราะห์ทางดิจิทัลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ Radio Analytics…

  Đọc thêm »
Back to top button