Genesys

 • Data scienceGenesys: สุดยอดกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับระบบอัตโนมัติในการบริการลูกค้า

  Genesys: สุดยอดกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับระบบอัตโนมัติในการบริการลูกค้า

  Genesys ใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า Genesys เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยียอดนิยมในอินเดียที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สำคัญ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและลูกจ้าง มีซอฟต์แวร์ศูนย์ติดต่อบนคลาวด์ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ขาเข้าและขาออก ตัวเลือกการบริการตนเอง การแชร์หน้าจอ และอื่นๆ อีกมากมาย เจเนซิสเป็นที่รู้จักในด้านการเชื่อมโยงลูกค้าในด้านการตลาด การขาย และบริการบนช่องทางทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล Genesys พร้อม AI…

  Đọc thêm »
 • Data scienceGenesys: สุดยอดกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับระบบอัตโนมัติในการบริการลูกค้า

  Genesys: สุดยอดกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับระบบอัตโนมัติในการบริการลูกค้า

  Genesys ใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า Genesys เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยียอดนิยมในอินเดียที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สำคัญ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและลูกจ้าง มีซอฟต์แวร์ศูนย์ติดต่อบนคลาวด์ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ขาเข้าและขาออก ตัวเลือกการบริการตนเอง การแชร์หน้าจอ และอื่นๆ อีกมากมาย เจเนซิสเป็นที่รู้จักในด้านการเชื่อมโยงลูกค้าในด้านการตลาด การขาย และบริการบนช่องทางทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล Genesys พร้อม AI…

  Đọc thêm »
Back to top button