employee engagement

  • Marketingการจัดการชื่อเสียงคืออะไร?

    การจัดการชื่อเสียงคืออะไร?

    ทำไมการจัดการชื่อเสียงจึงสำคัญสำหรับธุรกิจ? การจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในสิ่งที่องค์กรที่ชาญฉลาดทำเพื่อรักษาชื่อเสียงทางออนไลน์และออฟไลน์ การดำเนินการที่สมเหตุสมผลอาจเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการกำกับดูแล โปรโตคอลความปลอดภัยและความปลอดภัย การวินิจฉัย ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบ แม้ว่าองค์กรส่วนใหญ่จะพิจารณามาตรการป้องกันส่วนใหญ่ แต่มีเพียงไม่กี่องค์กรเท่านั้นที่จะเตรียมรับผลกระทบที่ชื่อเสียงที่เสียหายขององค์กรอาจมีต่อธุรกิจ ชื่อเสียงที่เสียหายอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจในหลายๆ ด้าน ด้านล่างนี้ เราพิจารณาปัญหานี้จากสามมุม: ชื่อเสียงที่เสียหายส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าและความสามารถในการชนะบริการการจัดการชื่อเสียงทางธุรกิจใหม่มีความสำคัญต่อแบรนด์และชื่อเสียงทางธุรกิจของคุณ โซเชียลมีเดียสามารถช่วยคุณได้มากในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตาม มันยังสามารถเผยแพร่ความคิดเห็นที่ไม่ดีได้เร็วกว่าการบอกต่อแบบปากต่อปาก ลูกค้าส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่เกินสองสามนาทีในการเขียนรีวิวเชิงลบทางออนไลน์ หากพวกเขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับผลิตภัณฑ์…

    Đọc thêm »
Back to top button