Database Developer

 • Data scienceนี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาฐานข้อมูล

  นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาฐานข้อมูล

  โลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับนักพัฒนาฐานข้อมูล เงินเดือนเฉลี่ย (ต่อปี): US$93,132 บทบาทและความรับผิดชอบ: ผู้พัฒนาฐานข้อมูลต้องแน่ใจว่าระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) สามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากและปริมาณมหาศาลได้ หรือเรียกอีกอย่างว่าโปรแกรมเมอร์ฐานข้อมูล และมักจะทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ การปรับเปลี่ยนและแก้ไขฐานข้อมูลเป็นงานหลักควบคู่ไปกับการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ควรมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการโต้ตอบกับลูกค้าและรูปแบบ ควรมีทักษะการแก้ปัญหา…

  Đọc thêm »
 • Data scienceนี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาฐานข้อมูล

  นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาฐานข้อมูล

  โลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับนักพัฒนาฐานข้อมูล เงินเดือนเฉลี่ย (ต่อปี): US$93,132 บทบาทและความรับผิดชอบ: ผู้พัฒนาฐานข้อมูลต้องแน่ใจว่าระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) สามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากและปริมาณมหาศาลได้ หรือเรียกอีกอย่างว่าโปรแกรมเมอร์ฐานข้อมูล และมักจะทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ การปรับเปลี่ยนและแก้ไขฐานข้อมูลเป็นงานหลักควบคู่ไปกับการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ควรมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการโต้ตอบกับลูกค้าและรูปแบบ ควรมีทักษะการแก้ปัญหา…

  Đọc thêm »
Back to top button