Data Science Leader

 • Data scienceข้อกำหนดใดที่ทำให้คุณเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบได้

  ข้อกำหนดใดที่ทำให้คุณเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบได้

  ทีมแมชชีนเลิร์นนิงจะอยู่รอดไม่ได้หากขาดผู้นำที่มีทักษะ การผลักกระดาษจากด้านหนึ่งของโต๊ะไปอีกด้านหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องจัดการ ทีมงานมีความสามารถมากขึ้นจากการเป็นผู้นำ ผลงานของทีมและประสิทธิภาพของโครงการมีมาตรฐานสูง ผู้นำมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีมตลอดจนกับส่วนที่เหลือของบริษัท ทีมที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องมีผู้เล่นที่ดีที่สุด พวกเขามีผู้นำที่มีความสามารถมากที่สุด การให้คำปรึกษาและการเติบโตเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็น ผู้นำสร้างเอกลักษณ์และความคาดหวังของทีม พวกเขานำกลุ่มคนมารวมกันเป็นหน่วยที่เหนียวแน่นซึ่งมีประสิทธิผลมากขึ้นในภาพรวม อะไรที่ใช้ไม่ได้ในการเป็นผู้นำทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูล เนื่องจากเราปฏิเสธผู้นำที่มาของอำนาจตามแบบแผน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจึงเป็นผู้นำได้ยาก เพิ่มความยากลำบากในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและความซับซ้อนของงาน จิตวิทยาป๊อปและโปสเตอร์สร้างแรงบันดาลใจไม่ได้ผล นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลดูถูกการอยู่ในความดูแล บางคนเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาหรือกลุ่มเล็กๆ พวกเขามีอิสระมากและมีการควบคุมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย คนอื่นๆ…

  Đọc thêm »
 • Data scienceข้อกำหนดใดที่ทำให้คุณเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบได้

  ข้อกำหนดใดที่ทำให้คุณเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบได้

  ทีมแมชชีนเลิร์นนิงจะอยู่รอดไม่ได้หากขาดผู้นำที่มีทักษะ การผลักกระดาษจากด้านหนึ่งของโต๊ะไปอีกด้านหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องจัดการ ทีมงานมีความสามารถมากขึ้นจากการเป็นผู้นำ ผลงานของทีมและประสิทธิภาพของโครงการมีมาตรฐานสูง ผู้นำมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีมตลอดจนกับส่วนที่เหลือของบริษัท ทีมที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องมีผู้เล่นที่ดีที่สุด พวกเขามีผู้นำที่มีความสามารถมากที่สุด การให้คำปรึกษาและการเติบโตเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็น ผู้นำสร้างเอกลักษณ์และความคาดหวังของทีม พวกเขานำกลุ่มคนมารวมกันเป็นหน่วยที่เหนียวแน่นซึ่งมีประสิทธิผลมากขึ้นในภาพรวม อะไรที่ใช้ไม่ได้ในการเป็นผู้นำทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูล เนื่องจากเราปฏิเสธผู้นำที่มาของอำนาจตามแบบแผน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจึงเป็นผู้นำได้ยาก เพิ่มความยากลำบากในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและความซับซ้อนของงาน จิตวิทยาป๊อปและโปสเตอร์สร้างแรงบันดาลใจไม่ได้ผล นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลดูถูกการอยู่ในความดูแล บางคนเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาหรือกลุ่มเล็กๆ พวกเขามีอิสระมากและมีการควบคุมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย คนอื่นๆ…

  Đọc thêm »
Back to top button