data lakehouse

  • Data scienceData Lakehouse: แค่คำศัพท์บ้าๆ อีกคำ?

    Data Lakehouse: แค่คำศัพท์บ้าๆ อีกคำ?

    ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลได้ถกเถียงกันมานานแล้วถึงข้อดีของ Data Lake กับ Data Warehouse แต่การโต้เถียงนี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาด้วยความแพร่หลายของปริมาณงานของข้อมูลและการวิเคราะห์ในระบบคลาวด์ ความคับข้องใจที่เพิ่มขึ้นกับความเปราะบางของ Hadoop และความตื่นเต้นเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมใหม่ – “data lakehouse” Data Lakehouse เป็นกระบวนทัศน์ที่ค่อนข้างใหม่ซึ่งหมายถึงสถาปัตยกรรมข้อมูลแบบไฮบริดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของคลังข้อมูลและ Data Lake หากคำนี้เป็นคำใหม่สำหรับคุณ…

    Đọc thêm »
Back to top button