climate change

 • Data scienceAI จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างไร

  AI จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างไร

  ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังสร้างจำนวนที่เพิ่มขึ้นของภาคส่วนทั่วโลก ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิกฤตสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งต้องการโซลูชันที่ล้ำหน้าและสร้างสรรค์ที่สุด คาดว่า AI จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเงิน และความมั่นคงของงาน รวมถึงด้านอื่นๆ ในอนาคต แต่ AI สามารถช่วยให้เกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศได้มากแค่ไหน? ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ปัญญาประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยในการจัดการด้านการเกษตร น้ำ พลังงาน และการขนส่ง ในการเกษตร…

  Đọc thêm »
 • Data scienceข้อมูลความยั่งยืนเผยให้เห็นความประหลาดใจที่ท้าทายสภาพที่เป็นอยู่

  ข้อมูลความยั่งยืนเผยให้เห็นความประหลาดใจที่ท้าทายสภาพที่เป็นอยู่

  ข้อมูลมีวิวัฒนาการมาในทุกส่วนของชีวิตเรา เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ เราค้นหาคะแนนจากผู้บริโภคหรือผู้เชี่ยวชาญที่ให้สถิติว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด เรารวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของเราและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในอนาคต วิธีการที่คล้ายกันนี้สามารถนำมาใช้เพื่อทำความเข้าใจและตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผ่านข้อมูลความยั่งยืน มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ แม้ว่าข้อมูลความยั่งยืนบางส่วนจะยังยากที่จะรวบรวม อย่างไรก็ตาม เรามักไม่ค่อยใช้ข้อมูลเชิงลึกเมื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อช่วยโลก เรามักถูกบอกให้หลีกเลี่ยงหลอดพลาสติก พกถุงผ้า แทนที่จะใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือคัดแยกขยะและรีไซเคิลของเรา อย่างไรก็ตาม เมื่อเราดูปัญหาโดยใช้ข้อมูล เราพบว่าในหลายกรณี ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทใหญ่ๆ ไม่ใช่บุคคล…

  Đọc thêm »
Back to top button