Claimatic

 • Data scienceSaaS ของ Claimatic เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัย

  SaaS ของ Claimatic เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัย

  Claimatic ซึ่งเป็นโซลูชัน SaaS ที่ผสานรวมกับระบบการจัดการการเคลมของผู้ประกันตนเพื่อทำให้กระบวนการกำหนดเส้นทางการเคลมเป็นไปโดยอัตโนมัติ จะช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัย ก่อตั้งขึ้นใน 2006 โดย Larry Cochran โดยมีภารกิจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่เพื่อช่วยอุตสาหกรรมประกันภัยผ่านกระบวนการรวมผู้ขาย ตอนนี้ Claimatic จัดการทรัพยากรหลายพันรายการเพื่อประเมินการเรียกร้องอย่างรวดเร็ว How It Started Claimatic ถือกำเนิดขึ้นจากความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคำตอบสำหรับความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่บริษัทปรับประกันภัยต้องเผชิญ…

  Đọc thêm »
 • Data scienceSaaS ของ Claimatic เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัย

  SaaS ของ Claimatic เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัย

  Claimatic ซึ่งเป็นโซลูชัน SaaS ที่ผสานรวมกับระบบการจัดการการเคลมของผู้ประกันตนเพื่อทำให้กระบวนการกำหนดเส้นทางการเคลมเป็นไปโดยอัตโนมัติ จะช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัย ก่อตั้งขึ้นใน 2006 โดย Larry Cochran โดยมีภารกิจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่เพื่อช่วยอุตสาหกรรมประกันภัยผ่านกระบวนการรวมผู้ขาย ตอนนี้ Claimatic จัดการทรัพยากรหลายพันรายการเพื่อประเมินการเรียกร้องอย่างรวดเร็ว How It Started Claimatic ถือกำเนิดขึ้นจากความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคำตอบสำหรับความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่บริษัทปรับประกันภัยต้องเผชิญ…

  Đọc thêm »
Back to top button