BI and AI

 • Data scienceBI & AI พลิกโฉมโลกดิจิทัลในยุค New Normal อย่างไร?

  BI & AI พลิกโฉมโลกดิจิทัลในยุค New Normal อย่างไร?

  ในโลกหลังเกิดโรคระบาด ธุรกิจต่างๆ ยังคงใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและปลดล็อกลู่ทางใหม่ๆ เพื่อการเติบโตและความมั่นคง ธุรกิจต่างๆ ได้เริ่มปรับโครงสร้างกลยุทธ์ดิจิทัลใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่การปรับปรุงการทำงานจากที่บ้านไปจนถึงการนำเสนอประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่น ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ องค์กรต่างๆ ยังคงปรับตัวเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอันทรงพลัง เช่น Business Intelligence (BI) และการวิเคราะห์ในการดำเนินงานที่หลากหลาย ในขณะที่องค์กรต่างๆ ยังคงเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของตนเพื่อให้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น พวกเขายังมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์…

  Đọc thêm »
 • Data scienceBI & AI พลิกโฉมโลกดิจิทัลในยุค New Normal อย่างไร?

  BI & AI พลิกโฉมโลกดิจิทัลในยุค New Normal อย่างไร?

  ในโลกหลังเกิดโรคระบาด ธุรกิจต่างๆ ยังคงใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและปลดล็อกลู่ทางใหม่ๆ เพื่อการเติบโตและความมั่นคง ธุรกิจต่างๆ ได้เริ่มปรับโครงสร้างกลยุทธ์ดิจิทัลใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่การปรับปรุงการทำงานจากที่บ้านไปจนถึงการนำเสนอประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่น ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ องค์กรต่างๆ ยังคงปรับตัวเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอันทรงพลัง เช่น Business Intelligence (BI) และการวิเคราะห์ในการดำเนินงานที่หลากหลาย ในขณะที่องค์กรต่างๆ ยังคงเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของตนเพื่อให้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น พวกเขายังมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์…

  Đọc thêm »
Back to top button