Augmented reality market

 • Data scienceตลาด Augmented Reality ทั่วโลกคาดว่าจะขยายตัว 43.8% ภายในปี 2028

  ตลาด Augmented Reality ทั่วโลกคาดว่าจะขยายตัว 43.8% ภายในปี 2028

  ตลาดความเป็นจริงเสริมทั่วโลกคาดว่าจะขยายตัวจาก USD.67 พันล้านใน 2020 ที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ของ .8% จาก 17 ถึง 2028. ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความช่วยเหลือระยะไกลและการทำงานร่วมกันจากองค์กรที่ช่วยในการจัดการเวิร์กโฟลว์และการเพิ่มประสิทธิภาพนั้นคาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด AR มีบทบาทสำคัญในภาคการดูแลสุขภาพ การนำ AR มาใช้ในแอพพลิเคชั่นด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นคาดว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาด ผู้ให้บริการโซลูชันที่ใช้ AR…

  Đọc thêm »
 • Data scienceตลาด Augmented Reality ทั่วโลกคาดว่าจะขยายตัว 43.8% ภายในปี 2028

  ตลาด Augmented Reality ทั่วโลกคาดว่าจะขยายตัว 43.8% ภายในปี 2028

  ตลาดความเป็นจริงเสริมทั่วโลกคาดว่าจะขยายตัวจาก USD.67 พันล้านใน 2020 ที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ของ .8% จาก 17 ถึง 2028. ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความช่วยเหลือระยะไกลและการทำงานร่วมกันจากองค์กรที่ช่วยในการจัดการเวิร์กโฟลว์และการเพิ่มประสิทธิภาพนั้นคาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด AR มีบทบาทสำคัญในภาคการดูแลสุขภาพ การนำ AR มาใช้ในแอพพลิเคชั่นด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นคาดว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาด ผู้ให้บริการโซลูชันที่ใช้ AR…

  Đọc thêm »
Back to top button