Apache Iceberg

  • Data scienceTabular พยายามสร้าง Cloud Data Lakes ใหม่ในอิมเมจของ Iceberg

    Tabular พยายามสร้าง Cloud Data Lakes ใหม่ในอิมเมจของ Iceberg

    ผู้สร้างรูปแบบตาราง Apache Iceberg ได้เปิดตัวบริษัทใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ชื่อ Tabular ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างวิธีที่บริษัทต่างๆ จัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบคลาวด์ หากบริษัทมีแนวทางของตัวเอง ข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บใน Data Lake ตลอดจนการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลดังกล่าว จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้วิศวกรข้อมูลและนักวิเคราะห์ข้อมูลต้องรับภาระจำนวนมาก Iceberg เป็นรูปแบบข้อมูลแบบเปิดซึ่งเดิมได้รับการออกแบบที่ Netflix และ…

    Đọc thêm »
Back to top button