AI in the transportation

 • Data scienceAI ในตลาดการขนส่งและโลจิสติกส์จะถึง 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568

  AI ในตลาดการขนส่งและโลจิสติกส์จะถึง 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568

  ความต้องการเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของ AI ในตลาดการขนส่งและลอจิสติกส์ AI ทั่วโลกในตลาดการขนส่งคาดว่าจะสูงถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 2025 โดยประมาณเช่นกันว่า เติบโตที่ CAGR ของ .8% ระหว่าง 2020-2020. การใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เช่น รถยนต์ที่ขับด้วยตนเอง การจอดรถ ระบบช่วยเปลี่ยนเลน…

  Đọc thêm »
 • Data scienceAI ในตลาดการขนส่งและโลจิสติกส์จะถึง 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568

  AI ในตลาดการขนส่งและโลจิสติกส์จะถึง 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568

  ความต้องการเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของ AI ในตลาดการขนส่งและลอจิสติกส์ AI ทั่วโลกในตลาดการขนส่งคาดว่าจะสูงถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 2025 โดยประมาณเช่นกันว่า เติบโตที่ CAGR ของ .8% ระหว่าง 2020-2020. การใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เช่น รถยนต์ที่ขับด้วยตนเอง การจอดรถ ระบบช่วยเปลี่ยนเลน…

  Đọc thêm »
Back to top button