เนื้อหาทางโภชนาการ (Nutritional)

ราคาแผงโซล่าเซลล์ 1000w เท่าไหร่ ใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง

พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานทดแทนที่ได้จากแสงอาทิตย์ สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ เรียกได้ว่าเป็นพลังงานสะอาดที่ปราศจากมลพิษหรือไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานอย่างแพร่หลาย ผ่านการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แต่หลายๆ คนก็ยังสงสัยว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แพงไหม โดยในวันนี้เราจะมาแนะนำราคาแผงโซล่าเซลล์ 1000w ว่ามีราคาเท่าไหร่และใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง

ก่อนที่จะไปดูว่าราคาแผงโซล่าเซลล์ 1000w  เท่าไหร่ เรามาทำความเข้าใจกับแผงโซล่าเซลล์ 1000w กันก่อนดีกว่าว่าเหมาะกับการใช้งานแบบไหนและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง จริงๆ แล้วแผงโซล่าเซลล์ 1000w เหมาะกับการใช้งานในบ้านสวนเล็กๆ ที่ไว้สำหรับใช้เปิดไฟ ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มาก เช่น ตู้เย็น ทีวี เครื่องซักผ้า พัดลม ฯลฯ แน่นอนว่าแผงโซล่าเซลล์ 1000 วัตต์ไม่เหมาะกับการใช้งานในอาคารสำนักงานหรือบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม แต่ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 1000w  สิ่งสำคัญเลยคือควรพิจารณาการใช้ไฟฟ้าและคำนวณการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาแผงโซล่าเซลล์ 1000w ปัจจุบันมีราคาการติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 20,000-30,000 บาท ราคาการติดตั้งที่ว่านี้ ไม่เพียงแต่แผงโซล่าเซลล์ 1000 วัตต์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่และเครื่องควบคุมด้วย ซึ่งเป็นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ครบวงจร ในส่วนการคำนวณหาความต้องการใช้ไฟฟ้านั้น มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

จำนวนวัตต์ x จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า x ชั่วโมงการใช้งาน 

ยกตัวอย่างเช่น หากบ้านของคุณมีอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องซักผ้า หลอดไฟ และทีวี โดยเครื่องซักผ้า 1 เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน 300 วัตต์ ใช้งาน 2 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนหลอดไฟมี 3 หลอด หลอดละ 10 วัตต์ ใช้งาน 4 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่ทีวีมี 1 เครื่องจำนวน 80 วัตต์ใช้งาน 2 ชั่วโมงต่อวัน

เมื่อนำมาหาความต้องการในการใช้ไฟฟ้าจะได้ดังนี้ 

เครื่องซักผ้า 300w * 1 * 2 = 600w

หลอดไฟ 10w * 3 * 4 = 120w

ทีวี 80w * 1 * 2 = 160w

รวม 600x + 120x + 100x มีค่าเท่ากับ 800w จึงหมายความว่าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 1000w นั้นเพียงพอต่อความต้องการใช้งานนั่นเอง

ที่นี่เชื่อว่าหลายๆ คนก็คงมีความรู้และมีความเข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ การคำนวณหาความต้องการใช้งาน และราคาแผงโซล่าเซลล์ 1000w แล้วเพื่อให้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้คุณได้สามารถใช้พลังงานทดแทนที่ได้จากแสงอาทิตย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง

Back to top button