อาหารจานด่วน (fast food)

Sequoia และ Y Combinator เข้าร่วมรอบการระดมทุนของสตาร์ทอัพด้านเฮลธ์เทคในชาวอินโดนีเซีย

คล้ายกับ Noom ที่อยู่ในสหรัฐฯ Sirka สามารถช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวานเปลี่ยนนิสัยการกินของพวกเขาได้

  • บ้าน
  • ลดน้ำหนัก (weight loss)
  • โรคอ้วน (Obesity)
  • เนื้อหาทางโภชนาการ (Nutritional)
  • อาหาร (Diet)
  • อาหารปลอดสารพิษ (Organic food)
  • อาหารจานด่วน (fast food)
  • Back to top button