Data science

10 แอปพลิเคชั่นที่เปลี่ยนเกมของวิทยาการหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

ความสามารถที่น่าอัศจรรย์ของแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ช่วยให้อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพมีความเป็นเลิศ แทนที่แรงงานคนได้ถึงสิบเท่า แอปพลิเคชันหุ่นยนต์ได้เข้ามาเพื่อเปลี่ยนอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น แอปพลิเคชันหุ่นยนต์ในการดูแลสุขภาพดำเนินการอัตโนมัติที่ซ้ำซากและเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมนุษย์โดยทำตามคำสั่งทางคอมพิวเตอร์ การช่วยเหลือศัลยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกลไกปัญญาประดิษฐ์ ส่งผลให้ระยะเวลาของความสนใจเพิ่มขึ้นไปยังประเด็นสำคัญของข้อกังวล และไม่เหนื่อยกับความพยายามส่วนเพิ่มที่น่าเบื่อหน่าย ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ช่วยลดแรงกดดันด้านลอจิสติกส์ในคลินิกทางการแพทย์ได้อย่างมาก ตามด้วยบริการเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้แสวงหาความสะดวกเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าที่ไม่จำเป็น Yumi แอปพลิเคชั่นหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันที่ประสบความสำเร็จในการติดตามเพื่อนร่วมงานที่เป็นมนุษย์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทางเดินและทางเดินของโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางโลกในการส่งมอบยาและสิ่งจำเป็นไปยังแต่ละวอร์ดและห้องโดยสาร ที่น่าสนใจคือมีความสามารถในการทำงานมากขึ้นในการผลิตยาที่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการซ้ำ ๆ ของการขนถ่าย การบรรจุขวดและการจัดการของเหลว ฯลฯ นอกจากนี้ คลังสินค้ายังได้รับความช่วยเหลือจากแอปพลิเคชันหุ่นยนต์นี้ที่ทำให้การแพทย์ทางโลก กระบวนการง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพก่อนหน้านี้ Ekso Bionics Rising as a Stroke rehabilitation application เป็นโครงร่างภายนอกที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมองและภาวะทุพพลภาพอื่นๆ ดึงกิจกรรมและการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วยที่หยุดนิ่งหลังจากความสิ้นหวังในสภาพทางการแพทย์ การใช้หุ่นยนต์ในลักษณะดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงของผู้ป่วยในการรับความช่วยเหลือจากนักกายภาพบำบัด และยังช่วยนักบำบัดในกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง Robotically Assisted Surgical Robot หรือ RASD หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประเภทนี้ทำงานระหว่างการผ่าตัด RASD ช่วยให้ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดรุกรานที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนเล็ก ๆ ของร่างกาย เพื่อไปยังตำแหน่งที่จำกัดของร่างกายที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่าตัด แอพพลิเคชั่นนี้ช่วยให้ศัลยแพทย์มองเห็นสถานที่จริงในโหมดขยายสูงสุดเพื่อส่งมอบประสิทธิภาพ การตรวจสอบผู้ป่วยและการสื่อสารกับผู้ป่วยเป็นปัจจัยอื่นๆ ที่ควบคุมโดยแอปพลิเคชันนี้ แอปพลิเคชัน Telepresence Applications Robotic Applications ที่ได้รับการสนับสนุนโดยอัลกอริธึม AI ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความสามารถในการทำหัตถการทางการแพทย์มากมายจากระยะไกล สามารถปรึกษาแพทย์ได้บนแพลตฟอร์มเหล่านี้ และผู้ป่วยสามารถวินิจฉัยและรักษาในวงกว้างได้โดยไม่ต้องเจ็บปวดเพื่อไปโรงพยาบาล เว้นแต่จะเป็นการรักษาที่ไม่สามารถทำได้โดยอัลกอริธึม AI เนื่องจากความไม่รู้ เงื่อนไขเล็กน้อยและส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจ่ายยา ความท้าทายด้านเภสัชกรรมได้รับการแก้ไขอย่างมากด้วยความแม่นยำและความเร็วที่มากขึ้น อุปกรณ์จ่ายยาอัตโนมัติและยาตามใบสั่งแพทย์ เช่น ผง ของเหลว และวัสดุอื่นๆ ได้รับการขนส่งอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น Watson ของ IBM แอปพลิเคชั่นที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้มีผลกระทบอย่างมากต่อภาคการดูแลสุขภาพ แอปพลิเคชันนี้คาดการณ์กรณีของโรคมะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ และทำให้การตัดสินใจของแพทย์ง่ายขึ้นอย่างมาก แอปพลิเคชันที่ปรึกษาดิจิทัล แอปพลิเคชันหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาและมีทักษะเพียงพอกับฐานข้อมูลที่หลากหลายเพื่อสะท้อนความเจ็บป่วยของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้รายงานการเกิดอาการบางอย่าง แอปพลิเคชันจะระบุโรคโดยเปรียบเทียบกับช่วงของฐานข้อมูลที่มีอยู่ แอปพลิเคชันการพยาบาลเสมือนจริง นอกจากหุ่นยนต์ผ่าตัดในการดูแลสุขภาพแล้ว นี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบการกระทำของผู้ป่วยและแนะนำพวกเขาด้วยการดูแลที่ละเอียดอ่อนในขณะที่อยู่ในขั้นตอนการรักษา พยาบาลเสมือนติดตามทุกช่วงเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้มีสุขภาพที่ดี แอปพลิเคชันการรักษาที่แนะนำ แอปพลิเคชันเหล่านี้เป็นแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถเสนอแนวคิดการรักษาและทางเลือกที่มีสำหรับเงื่อนไขทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจง สิ่งเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงและเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้ที่เลือกโดยพิจารณาจากประวัติและโรคร่วมที่มีอยู่ในร่างกายของพวกเขาโดยรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยภายนอกและความเชี่ยวชาญทางคลินิกที่ฝังอยู่ในนั้น แอปพลิเคชันนักสืบ ในแอปพลิเคชันประเภทนี้จะตรวจพบข้อผิดพลาดและความผิดพลาดของการรักษาและใบสั่งยาเฉพาะ แอปพลิเคชันหุ่นยนต์เหล่านี้มีความระมัดระวังเพียงพอที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์กระทำการที่เป็นอันตรายโดยประมาทเลินเล่อ พวกเขาเตือนพวกเขาก่อนที่จะมุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นผลมาจากการรักษาไม่ใช่เงื่อนไขทางการแพทย์

  • บ้าน
  • Business
  • Data science
  • Marketing
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button