Data science

ตลาด Augmented Reality ทั่วโลกคาดว่าจะขยายตัว 43.8% ภายในปี 2028

ตลาดความเป็นจริงเสริมทั่วโลกคาดว่าจะขยายตัวจาก USD.67 พันล้านใน 2020 ที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ของ .8% จาก 17 ถึง 2028. ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความช่วยเหลือระยะไกลและการทำงานร่วมกันจากองค์กรที่ช่วยในการจัดการเวิร์กโฟลว์และการเพิ่มประสิทธิภาพนั้นคาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด AR มีบทบาทสำคัญในภาคการดูแลสุขภาพ การนำ AR มาใช้ในแอพพลิเคชั่นด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นคาดว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาด ผู้ให้บริการโซลูชันที่ใช้ AR หลายรายกำลังร่วมมือกับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพเพื่อจัดหาแอปพลิเคชันด้านการดูแลสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AR เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เทคโนโลยี AR ยังช่วยประหยัดเวลาในกรณีการผ่าตัดฉุกเฉิน ซึ่งเป็นข้อดีอีกประการหนึ่งของการนำเทคโนโลยี AR มาใช้ในภาคส่วนนี้ ธุรกิจต่างๆ กำลังใช้แอปบนพื้นฐานความเป็นจริงเสริม (AR) เพื่อติดตาม ระบุ และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคตลอดจนงานต่างๆ เช่น การติดตั้งเพิ่มเติม การประกอบ การผลิต และการซ่อมแซมสายการผลิต ความชอบที่เพิ่มขึ้นในหมู่บุคคลสำหรับสมาร์ทโฟน แว่นตาอัจฉริยะ และอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์สวมใส่อื่นๆ กำลังผลักดันการนำเทคโนโลยี AR บนอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่างๆ จึงกำลังสำรวจศักยภาพของเทคโนโลยี AR เป็นพิเศษเพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งและโต้ตอบกับลูกค้าได้ ความชอบที่เพิ่มขึ้นสำหรับการใช้ความเป็นจริงเสริมในการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเป็นลางดีสำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี AR สามารถใช้ในการเตรียมแบบจำลอง 3 มิติของแผนโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อช่วยสถาปนิกในการเชื่อมช่องว่างระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริง ในทำนองเดียวกัน ในอุตสาหกรรมการศึกษา สามารถใช้ AR เพื่อให้ความรู้ที่มีรายละเอียดมากขึ้น สมจริง และมองเห็นได้จริงแก่นักเรียน AR ที่มีศักยภาพช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดการศึกษาได้ดีขึ้นโดยใช้แบบจำลอง 2D/3D, การเรียนรู้จากการค้นพบ, หนังสือ AR, เกม AR และการพัฒนาทักษะที่ใช้ AR ยังเป็นลางดีสำหรับการเติบโตของตลาด

  • บ้าน
  • Business
  • Data science
  • Marketing
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button