Data science

5 อุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าด้วย Data Analytics

แนวคิดของการวิเคราะห์ข้อมูลมีศักยภาพที่ไม่ควรจำกัดแอปพลิเคชันภายในภาคไอทีเท่านั้น ปัจจัยหลักของการวิเคราะห์ข้อมูลคือการให้วิธีใหม่ในการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายที่ธุรกิจต้องเผชิญทุกวัน ก่อนหน้านี้ ไม่มีบริษัทใดสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลได้ ความจำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดยาวดังกล่าวคือการวิเคราะห์สภาพของบริษัทและคาดการณ์กลยุทธ์ในอนาคตที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จ ในปัจจุบัน ธุรกิจสร้างข้อมูลทุกประเภท ตั้งแต่ข้อมูลเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย ไปจนถึงอีเมล ไปจนถึงแนวโน้มการซื้อของลูกค้า หากบริษัทตั้งเป้าที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันและความคล่องตัว พวกเขาจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนั้น อุตสาหกรรมการธนาคาร ธนาคารรายย่อยกำลังใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในข่าวกรองตำแหน่งเพื่อกำหนดวิธีจัดการที่ตั้งสาขาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและกำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพตามสถานที่ พวกเขาตั้งเป้าที่จะเข้าใจวิธีที่ลูกค้าใช้บัญชีของตนและเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ธนาคารเพื่อการลงทุนยังใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจตลาดและตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาด การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรได้กลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการเกษตรแล้ว ใช้สำหรับทำนายสภาพอากาศและบีบผลผลิตสูงสุดออกจากที่ดิน บริษัทหลายแห่งยังใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเก็บบันทึกองค์ประกอบการทำฟาร์มและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การทำฟาร์มอัจฉริยะใช้โซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการทำฟาร์มแบบต่างๆ เพื่อสร้างอัลกอริธึมที่สามารถใช้โดยฟาร์มต่างๆ เพื่อสร้างผลผลิตพืชผลที่ทั้งมีผลและยั่งยืน บริษัทอสังหาริมทรัพย์ด้านอสังหาริมทรัพย์กำลังใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้น การวิเคราะห์แนวโน้มที่ดีขึ้น และความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าและตลาดของพวกเขา ในทางกลับกัน บริษัทจัดการทรัพย์สินยังใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากระบบอาคารของพวกเขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พื้นที่ที่เป็นปัญหา และปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษา โทรคมนาคม อุตสาหกรรมโทรคมนาคมใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า การลดการทุจริต การคาดการณ์การเลิกรา และการกำหนดราคาแบบไดนามิก ด้วยการเกิดขึ้นของ 5G ข้อมูลมีบทบาทสำคัญในการวางแผน การตรวจสอบ และการจัดการเครือข่าย ด้วยโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมศูนย์ ข้อมูลของทั้งแผนกจะรวมเป็นระบบกลางเดียว แต่ละแผนกสามารถเพิ่มข้อมูลเชิงลึกลงในข้อมูลที่รวบรวมได้ ทำให้มีมุมมองอื่นที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทุกแผนกสามารถเรียนรู้จากกันและกัน เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่ใช้ในการดูแลสุขภาพเพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูลจำนวนมากตั้งแต่ผลการตรวจเลือดไปจนถึงการทดสอบอื่นๆ และบันทึกการวินิจฉัย ข้อมูลขนาดใหญ่ยังใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในด้านการผลิตยาและการทำนายลักษณะและผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ การวิเคราะห์ข้อมูลยังป้องกันโรคด้วยการรับรู้ความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ และเครื่องมือยังแนะนำแผนป้องกันอีกด้วย อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมของผู้คนและรูปแบบในอดีตเพื่อระบุปัญหาก่อนที่จะหมดไป

  • บ้าน
  • Business
  • Data science
  • Marketing
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button