Data science

ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร? ระเบียบว่าด้วยลายเซ็นดิจิทัลในใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร เมื่อแนวโน้มของการใช้อินเทอร์เน็ตมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกสาขา การพัฒนาลายเซ็นดิจิทัลทำให้ธุรกิจตามทันการแข่งขันนี้ แล้วลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร? มีข้อบังคับเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลในใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่? 1. ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร? ลายเซ็นดิจิทัลอยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า USB Token อุปกรณ์นี้มีข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดของบุคคลหรือองค์กรที่เข้ารหัส แทนที่จะต้องลงนามในเอกสารหรือเอกสารโดยตรง ธุรกิจสามารถใช้ลายเซ็นดิจิทัลในการดำเนินการนี้ได้ ตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับปัจจุบัน ลายเซ็นดิจิทัลมีความถูกต้องตามกฎหมายและคุณค่าอย่างครบถ้วน เช่น ลายเซ็นที่ลงลายมือชื่อของบุคคลหรือองค์กร ลายเซ็นดิจิทัลเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลองค์กรทั้งหมด 2. ลายเซ็นดิจิทัลมีไว้เพื่ออะไร? ธุรกรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบันทำผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การใช้ลายเซ็นดิจิทัลจึงมีบทบาทสำคัญในธุรกรรมเหล่านี้ บางส่วนของการใช้ลายเซ็นดิจิทัลสามารถกล่าวถึงได้เช่น: การประกาศภาษีออนไลน์และการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศภาษีศุลกากร การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคาร การทำธุรกรรมหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมกับพอร์ทัลหน้าต่างเดียวแห่งชาติหรือหน่วยงานการบริหาร ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นดิจิทัล ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นดิจิทัลสามารถใช้แทนลายมือชื่อแบบเดิมได้ และใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถเป็นสัญลักษณ์ รูปภาพ หรือกระบวนการใดๆ ที่แนบมากับข้อความหรือเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวตนของผู้ลงนาม อย่างไรก็ตาม ลายเซ็นประเภทนี้ไม่มีการเข้ารหัสและไม่ขึ้นกับมาตรฐานใดๆ ทั้งสิ้น กลไกในการตรวจสอบข้อมูลผ่านที่อยู่อีเมลหรือ PIN ของโทรศัพท์ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นง่ายต่อการปลอมแปลง ดังนั้นในหลายกรณี ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่มีคุณค่าทางกฎหมาย ลายเซ็นดิจิทัลมีค่าทางกฎหมายเหมือนกับลายเซ็นกระดาษทั่วไป ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับธุรกิจในทุกกรณี ในขณะเดียวกัน ลายเซ็นดิจิทัลใช้วิธีการเข้ารหัสแบบเข้ารหัส ซึ่งช่วยให้มั่นใจถึงตัวตนของผู้ใช้ ความสมบูรณ์ของเอกสารและเอกสารที่ลงนาม กลไกการรักษาความปลอดภัยขึ้นอยู่กับรหัสดิจิทัล ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสคัดลอก ปลอมแปลง หรือดัดแปลงอย่างผิดกฎหมาย 3. วิธีการเซ็นลายเซ็นดิจิทัล ลายเซ็นดิจิทัลเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่แปลกเกินไปสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่รู้วิธีเซ็นลายเซ็นดิจิทัล ด้านล่างนี้ Mobiphone จะแนะนำวิธีการลงนามในไฟล์สัญญาแบบดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์ Foxit reader และลงนามในลายเซ็นดิจิทัลเมื่อประกาศใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ 3.1 วิธีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในไฟล์สัญญาขององค์กร ในการเซ็นลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์เอกสารนี้ คุณต้องเตรียม: ซอฟต์แวร์สำหรับอ่านรูปแบบไฟล์ .PDF, ลายเซ็นดิจิทัล USB Token มีขั้นตอนดังนี้: เปิดไฟล์สัญญาในรูปแบบ PDF และซอฟต์แวร์ Foxit reader เลือก Protect เลือก Sign & Certify จากนั้นเลือก Place Signature เพื่อดำเนินการกับลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร เลือกตำแหน่งที่จะแสดงลายเซ็นดิจิทัล ส่งออก แสดงแบบฟอร์มตัวอย่างที่มี ข้อมูลลายเซ็นดิจิทัล เลือก Sign ระบบจะขอให้ป้อนชื่อไฟล์ใหม่และตำแหน่งที่จัดเก็บ เลือก Save A กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อขอการเข้าถึง USB Token ป้อนรหัสผ่านและคลิกเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้น ทั้งหมด ตรวจสอบข้อมูลของ ลายเซ็นดิจิทัลของโทเค็นที่เพิ่งลงนามในเอกสารในไอคอนปากกาเมนูด้านซ้าย 3.2 วิธีเซ็นลายเซ็นดิจิทัลเมื่อประกาศ e-invoice เข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์ e-invoice ประกาศข้อมูล ข้อมูลใบแจ้งหนี้ประกอบด้วย: รหัสภาษี, ที่อยู่ผู้ซื้อ/ผู้ขาย, รหัสสินค้า, ปริมาณ, อัตราภาษี… ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ประกาศแล้วเลือกกล่องที่ใบแจ้งหนี้ ซอฟต์แวร์จะแสดงการแจ้งเตือน ต้องเสียบ USB Token เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ให้มาเพื่อให้สามารถเซ็นเอกสารแบบดิจิทัลได้ บริการลายเซ็นดิจิทัล MobiCA 4. ซอฟต์แวร์ลายเซ็นดิจิทัล MobiCA ราคาถูก ด้วยความต้องการลายเซ็นดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน Mobiphone ได้ปรับใช้บริการซอฟต์แวร์ลายเซ็นดิจิทัลของ MobiCA ระบบนี้เชี่ยวชาญในการให้บริการการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การรับรองความถูกต้องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเข้ารหัสธุรกรรมสำหรับลูกค้า MobiCA เซ็นชื่อแบบดิจิทัลบน USB Token เซ็นแบบดิจิทัลผ่าน SIM PKI สำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อดีของบริการลงนามดิจิทัล MobiCA: ความปลอดภัยสูง ความถูกต้องสมบูรณ์แบบ ใช้ทุกที่ทุกเวลากับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือใด ๆ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจเอง ลูกค้าสนใจบริการจดหมาย ลงชื่อหมายเลข MobiCA โปรดติดต่อเราผ่านสายด่วนเพื่อขอคำแนะนำที่แม่นยำที่สุด!

  • บ้าน
  • Business
  • Data science
  • Marketing
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button